Tuotteet ja palvelut

Palvelumme soveltuvat erityisesti pk-yrityksille sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioille.

Käänny puoleemme, kun tarvitset:

- näkemyksiä
- ideoita, ajatuksia
- tietoa
- ratkaisuja
- selkiinnyttämistä
- suunnitelmia
- tuuletusta
- kuuntelua, kanavoimista, vahvistusta
- muutosagenttia
- viestinnän, markkinoinnin ja yrittäjyyden koulutusta
- sisäisen, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin terävöittämistä
- lisäresursseja, uudistamista ja tehostamista markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä

Palvelumme käsittävät seuraavat osa-alueet:

Suunnittelu ja neuvonta

- viestintä-, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmat ja selvitykset, hanke- ja projektisuunnitelmat analysoinnit ja selkeytykset,
- coaching eli ratkaisukeskeinen valmennus

Koulutus

- Yrittäjyyden, viestinnän ja markkinoinnin koulutus

Toimittajan ja tiedottajan työt

- artikkelien ja haastattelujen kirjoittaminen,
- tiedotusmateriaalin tekeminen,
- asiakas- ja sidosryhmälehtien tuottaminen